බන්ධනාගාර රැඳවියන් ගැන කඩිනම් තීරණ කිහිපයක්

- adaderana.lk

මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය නිසා වැරදිකරුවන් වී බන්ධනාගාරගත වී සිටින රැඳවියන්ගේ පුනරුත්ථාපනය කඩිනම් කිරීමට තීරණය කර තිබේ. <br><br> නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් මත අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ හා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ මැදිහත්වීමෙන් මෙම වැඩපිළිවෙල කඩිනම් කිරීමට ද තීරණය කළ බව බන්ධනාගාර කළමනාකරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

You may also like

- onlanka.com

The Lanka IOC Company has informed the Colombo Stock Exchange (CSE) that it has received permission to build 50 more fuel stations in Sri Lanka.The post Permission granted to build 50 more Lanka IOC fuel stations in Sri Lanka appeared first on ONLANKA News :. Sri Lanka Breaking News Updates - Latest News in Sri Lanka.

- onlanka.com

Nethmi Ahinsa Fernando Poruthotage who won a bronze medal at the Commonwealth Games 2022 in Birmingham has arrived in Sri Lanka.The post Nethmi Ahinsa returns to Sri Lanka with the bronze medal appeared first on ONLANKA News :. Sri Lanka Breaking News Updates - Latest News in Sri Lanka.

- economynext.com

"We will put out the advertisements and open them in the fifty locations."

- onlanka.com

General Secretary of the Ceylon Teachers’ Union (CTU) Joseph Stalin has been granted bail by the Colombo Fort Magistrate’s Court.The post Joseph Stalin granted bail appeared first on ONLANKA News :. Sri Lanka Breaking News Updates - Latest News in Sri Lanka.

- onlanka.com

Sri Lanka's Minister of Wildlife Mahinda Amaraweera has instructed the Secretary to the Ministry to conduct a probe over the death of a leopard in the Summer Hill section of the Hatton Wanaraja Estate.The post Sri Lanka Investigates regarding death of a leopard in Hatton appeared first on ONLANKA News :. Sri Lanka Breaking News Updates - Latest News in Sri Lanka.

- colombogazette.com

Veteran trade unionist and General Secretary of the Sri Lanka Teachers’ Union, Joseph Stalin, who was arrested and remanded, was granted bail today. Stalin was arrested over a protest staged on 28th May. He was accused of violating a court order during the protest. Stalin said that he saw nothing wrong in taking part in […]

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc