ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු කොරියා තානාපති කතානායක හමුවෙයි

- itnnews.lk

ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු කොරියා තානාපති ජොන් වුන් ජිං මහතා කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා මුණ ගැසුණා.

කතානායක නිල නිවස වෙත පැමිණි දකුණු කොරියා තානාපතිවරයා කතානායකවරයා මුණ ගැසී සාකච්ඡා පැවැත්වුවා. ශ්‍රී ලංකාව සමග පවත්නා සබදතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කර ගන්නා බවයි තානාපතිවරයා මෙහිදී කියා සිටියේ. හමුවෙන් පසු කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා තානාපති නිලධාරීන් වෙනුවෙන් තේ පැන් සංග්‍රහයක්ද සංවිධාන කර තිබුණා.

 

The post ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු කොරියා තානාපති කතානායක හමුවෙයි appeared first on ITN News.

You may also like

- colombogazette.com

Laugfs Gas has reduced the price of domestic gas from tonight. The company said that the price of a 12.5 kg cylinder and a 5kg cylinder have been reduced. Accordingly, the price of a 12.5 kg cylinder has been reduced by Rs. 1,050 and a 5kg cylinder by Rs. 420. Laugfs said that a 12.5 […]

- colombogazette.com

Former President Gotabaya Rajapaksa is expected to return to Sri Lanka next week, Sri Lanka’s former Ambassador to Russia Udayanga Weeratunga claimed. Weeratunga said that Rajapaksa is expected to return on 24th or 25th August. He said that he had spoken to the former President who is currently in Thailand. Weeratunga said that Rajapaksa had […]

- colombogazette.com

Sri Lankan born actress Jacqueline Fernandez has been named an accused in the money laundering case in India against conman Sukesh Chandrashekar. The actor has been named an accused in the supplementary charge sheet filed in a Delhi court by the Enforcement Directorate (ED), which is probing the money trail in the extortion case. Earlier, […]

- adaderana.lk

President Ranil Wickremesinghe, speaking of the reforms he plans to introduce, stated that the Sri Lankan government is looking at raising income taxes and widening the tax net by taxing capital and wealth in order to bring in some of the lost revenue.

- colombogazette.com

Sri Lanka’s former Ambassador to Russia Udayanga Weeratunga was questioned by the Criminal Investigations Department (CID) today on the MiG-17 fighter jet deal. Weeratunga appeared before the CID today after he was issued summons. Speaking to reporters later Weeratunga said that he was questioned once again today over the MiG deal. He said that the […]

- colombogazette.com

Sri Lanka’s economic crisis is driving millions of people into poverty, jeopardizing their rights to health, education, and an adequate standard of living, Human Rights Watch said today. Human Rights Watch said the Sri Lankan Government should work with relevant financial institutions and partners to establish a new social protection system and obtain debt relief, […]

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc