ප්රදේශ කිහිපයකට වැසි ස්වල්පයක්

- itnnews.lk

බස්නාහිරසහ සබරගමුව පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසි ස්වල්පයක් ඇතිවේ.

ඌව පළාතේත් අම්පාරසහ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කවලත් ස්ථාන ස්වල්පයකසවස් කාලයේ හෝ රාත්‍රී කාලයේ වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති විය හැක.

ඉදිරි පැය 24 ට දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශ සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

වැසි තත්ත්වය: කොළඹ සිට ගාල්ල හරහා මාතර දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල වැසි ස්වල්පයක් ඇතිවේ.

සුළඟ: දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං නිරිත දෙසින් හමා එයි. සුළගේ වේගය පැ.කි.මී. (20-30) පමණ වේ. පුත්තලම සිට මන්නාරම හරහා කන්කසන්තුරය දක්වා සහමාතර සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වාවෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටින් විට පැ.කි.මී. (40-50) දක්වාවැඩි විය හැක.

මුහුදේ ස්වභාවය: පුත්තලම සිට මන්නාරම හරහා කන්කසන්තුරය දක්වා සහ මාතර සිට හම්බන්තොට හරහා පොතුවිල් දක්වාවෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට තරමක් රළු වේ.

ප්‍රධාන  නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                     දිනය :   2022-09-19
නගරයඋෂ්ණත්වය(සෙ. අංශක)සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය(%)කාලගුණය
උපරිමඅවමඋපරිමඅවම
අනුරාධපුරය33259550ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මඩකලපුව32258570ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
කොළඹ30268570වැසි ස්වල්පයක්
ගාල්ල29268575වැසි ස්වල්පයක්
යාපනය31278570ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
මහනුවර30219560ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
නුවරඑළිය2399555ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත
රත්නපුරය33249555වැසි ස්වල්පයක්
ත්‍රිකුණාමලය35258550සවස 2.00න් පසුව වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති  විය හැක
මන්නාරම30278075ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත

 

The post ප්රදේශ කිහිපයකට වැසි ස්වල්පයක් appeared first on ITN News.

You may also like

- colombogazette.com

Terming the relations between India and Iran as “friendly and cordial”, Iranian President Ebrahim Raisi said the Chabahar-Central Asia transit route can help both nations strengthen the grounds for cooperation. “Using the existing capacities in the oil and gas industry, transportation and especially the Chabahar-Central Asia transit route, as well as cooperation in regional and i...

- colombogazette.com

Jemimah Rodrigues played the role of an enforcer to perfection with a career-best 76 in T20Is before the bowlers produced a clinical display to power India to a 41-run win against Sri Lanka in their women’s Asia Cup opener here on Saturday. Rodrigues put up a boundary-hitting exhibition as she whacked 11 fours and a […]

- colombogazette.com

A suicide attack at a tuition centre in the Afghan capital Kabul has killed at least 35 people, most of them female students, the United Nations says. More than 80 others were wounded in Friday’s attack at the Kaaj education centre in the Dasht-e-Barchi area. Students had been sitting a practice university exam when the […]

- colombogazette.com

President Ranil Wickremesinghe has revoked the gazette notice through which new High Security Zones were declared in parts of Colombo. The President issued a gazette notice today revoking the gazette notice issued by him on 16th September and published on 23rd September. Through the earlier gazette notice the President had declared areas around the Parliament Complex, […]

- colombogazette.com

The breakdown at the Norochcholai coal power plant has been fixed, Power and Energy minister Kanchana Wijesekera said. He said that Unit 3 of the coal power plant has been connected back to the National Grid. The Minister also said that Units 1 and 3 are now operating at full capacity. Wijesekera said that the […]

- adaderana.lk

The Gazette Extraordinary issued by President Ranil Wickremesinghe revoking the High Security Zones declared in parts of Colombo District under Official Secrets Act.

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc