යුක්රේනයේදී රුසියානු ම්ලේච්ඡත්වයෙන් නිදහස් කරගත් ලාංකිකයින් :'අපි හිතුවේ අපිට කවදාවත් පණ පිටින් ...

- bbc.co.uk

35 හැවිරිදි තිනේෂ් ගොගෙන්දිරන් පැවසුවේ “එයාලා තුවක්කුවෙන් මට ගොඩක් වතාවක් පහර දුන්නා. මගේ බඩට ගැහුවා. ඒක මට දවස් දෙකක් යනකම් රිදුණා. ඊට පස්සේ මගෙන් සල්ලිත් ඉල්ලුවා."

You may also like

- adaderana.lk

The State Minister of Finance, Ranjith Siyambalapitiya has requested the heads of state banks to consider the possibility of granting financial relief for the entrepreneurs who have obtained loans while safeguarding the financial status of the banks.

- adaderana.lk

A group of youths including State Minister Prasanna Ranaweera s son have been arrested by Kiribathgoda Police and released on police bail in connection with an incident of assaulting two schoolboys I the Kiribathgoda area.

- adaderana.lk

Three individuals in possession of 150 kilograms of Kerala cannabis have been arrested in the Mannar area.

- adaderana.lk

The Court of Appeal has issued a writ order cancelling all decisions and recommendations by the Presidential Commission of Inquiry (PCoI) on incidents of political victimization against Deputy Solicitor General Janaka Bandara, says Ada Derana reporter.

- adaderana.lk

President Ranil Wickremesinghe has concluded his official two-day visit to Japan and is set to depart Tokyo shortly.

- colombotelegraph.com

[…]The post Pramitha Bandara Talking Nonsense: No Permission Necessary For Processions, Only Notice appeared first on Colombo Telegraph.

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc