ආගමික සිද්ධස්ථානවල විදුලිබිල ඉහළ යාමට එරෙහිව කොළඹ කොටුවේදී විරෝධතාවක්

- itnnews.lk

ආගමික සිද්ධස්ථානවල විදුලිබිල ඉහළ යාමට විරෝධය පල කරමින් කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිටදී සර්ව ආගමික සංවිධානවල ඒකාබද්ධ විරෝධතාවක් අද පැවැත්වුණා.

වැඩි වූ විදුලිබිලට එරෙහි මහජන විරෝධතාව යන තේමාවෙන් සර්ව ආගමික නායකත්වය ප්‍රමුඛ වෘත්තීය සමිති, බහුජන සංවිධාන සහ මහජන සභාව එක්ව සංවිධාන කළ සාමකාමී විරෝධතාවක් කොටුව දුම්රියපොල ඉදිරිපිටදී පැවැත්වුණා. ඊට එක්ව සිටි සර්වආගමික නායකයින් අදහස් පල කළේ මේ අයුරින්.

 

The post ආගමික සිද්ධස්ථානවල විදුලිබිල ඉහළ යාමට එරෙහිව කොළඹ කොටුවේදී විරෝධතාවක් appeared first on ITN News.

You may also like

- adaderana.lk

The Bank of England sought to quell a fire-storm in the British bond market, saying on Wednesday it would buy as much government debt as needed to restore financial stability after chaos triggered by the new government s fiscal policy.

- economynext.com

6 and 12 month yield on tap

- adaderana.lk

The State Minister of Finance, Ranjith Siyambalapitiya has requested the heads of state banks to consider the possibility of granting financial relief for the entrepreneurs who have obtained loans while safeguarding the financial status of the banks.

- adaderana.lk

A group of youths including State Minister Prasanna Ranaweera s son have been arrested by Kiribathgoda Police and released on police bail in connection with an incident of assaulting two schoolboys I the Kiribathgoda area.

- adaderana.lk

Three individuals in possession of 150 kilograms of Kerala cannabis have been arrested in the Mannar area.

- adaderana.lk

The Court of Appeal has issued a writ order cancelling all decisions and recommendations by the Presidential Commission of Inquiry (PCoI) on incidents of political victimization against Deputy Solicitor General Janaka Bandara, says Ada Derana reporter.

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc