අලුත්ගම නිවාස දෙකක් මතට පස් කන්දක් කඩා වැටෙයි

- itnnews.lk

අලුත්ගම කාලවිල ප්‍රදේශයේ නිවාස දෙකක් මතට පස් කන්දක් කඩා වැටී තිබෙනවා.

එක් නිවසකට දැඩි හානි සිදුව ඇති අතර නිසි ප්‍රමිතියකින් තොරව සංවර්ධන කටයුතු සිදු කිරීම හේතුවෙන් පස් කන්ද කඩා වැටී ඇති බවටයි  ප්‍රදේශවාසීන් චෝදනා කරන්නේ මේ හේතුවෙන් අවට පිහිටි නිවාස 10ක් පමණ අවදානමකට ලක්ව තිබෙනවා. පදිංචිකරුවන් බොහෝ පිරිසක් ආරක්ෂිත ස්ථාන වෙත යොමු කිරීමට බේරුවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සහ බේරුවල ප්‍රා දේශීය සභාව පියවර ගෙන තිබෙනවා.

 

 

 

The post අලුත්ගම නිවාස දෙකක් මතට පස් කන්දක් කඩා වැටෙයි appeared first on ITN News.

You may also like

- news.lk

Unpopular decisions have to be taken for the future benefit of the Country-President

- adaderana.lk

The Ministry of Education has decided to introduce Artificial Intelligence as a subject in the school syllabus from Grade 08.

- onlanka.com

The Sri Lankan Parliament today (December 08) passed the Budget for the year 2023 following the third reading.The post Budget 2023 passed in Parliament of Sri Lanka with amendments by majority votes appeared first on Sri Lanka News - Latest Breaking News in Sri Lanka - ONLANKA News.

- onlanka.com

The date to begin accepting nominations for the Local Government Election will be announced in the last week of December 2022, the National Election Commission said.The post Date to begin accepting nominations for Local Government Election in December appeared first on Sri Lanka News - Latest Breaking News in Sri Lanka - ONLANKA News.

- adaderana.lk

Tourism Minister Harin Fernando expressed his views on the recent proposal to increase electricity tariffs.

- adaderana.lk

The third reading of the Appropriation Bill for the fiscal year 2023 was passed in the parliament today (Dec 08) by 43 majority votes.

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc