ලොව තාල වර්ගයේ ශාක විශේෂ අඩකටත් වඩා අනතුරක

- bbc.co.uk

අධ්යයනයකට අනුව මෙම "ප්රතිමූර්තිමත්" ශාක පවුලේ බොහෝ ප්රයෝජනවත් සාමාජිකයන් වඳවීමේ අවදානමට ලක්ව ඇත.

You may also like

- island.lk

Defending Champions Jaffna Kings overcame Galle Gladiators by 24 runs in the first game of LPL 2022 at MRICS Hambanthota. Jaffna Kings 137 in 19.5 overs (Dunith Wellalage 30, Shoaib Malik 30, Dhananjaya de Silva 29; Wahab Riaz 2/23, Imad Wasim 2/22, Nuwan Thushara 2/21, Nuwan Pradeep 2/23, Iftikhar Ahmed 2/08) Galle Gladiators 113/10 in […]

- adaderana.lk

In the midst of Sri Lanka s medicinal shortage, it has been revealed that the Medical Supplies Division (MSD) of the Health Ministry is currently short of a staggering total of 151 drugs.

- adaderana.lk

Two Indian fishing trawlers carrying eight Indian nationals and over 4,000 kilograms of Kendu (ebony) leaves have been intercepted by the Sri Lanka Navy.

- colombogazette.com

Businesswoman Thilini Priyamali alleged that she was stripped and that her private parts were searched in prison. Priyamali filed a complaint over the alleged incident with the Human Rights Commission of Sri Lanka, through her lawyers. Her lawyers said that prison officials had stripped her and searched her entire body, including her private parts. Lawyers […]

- colombogazette.com

Former President Maithripala Sirisena says animals are “playing games” and multiplying faster than humans in Sri Lanka. Speaking in Parliament today, Sirisena said that there has been a rapid increase in the number of animals, especially monkeys in Sri Lanka. He said that the animals are “playing other type pf games” and multiplying. The former […]

- adaderana.lk

The Cabinet has agreed to sign an affiliated agreement to implement the Australian Volunteer Corporation Programme for a further five years.

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc