අන්වර් ඊබ්රාහිම් මැලේසියාවේ අග්රාමාත්ය ධුරයට

- itnnews.lk

මැලේසියාවේ අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයට විපක්ෂ නායක අන්වර් ඊබ්‍රාහිම් පත් වී තිබෙනවා.

මහ මැතිවරණය පවත්වා දින කිහිපයක් ගත වීමෙන් පසුවයි අග්‍රාමාත්‍ය ධූරය සඳහා අන්වර් ඊබ්‍රාහිම් නම් කර ඇත්තේ. සුල්තාන් අබ්දුල්ලා රජු විසින් නව අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ නම ප්‍රකාශයට පත් කළා.

අන්වර් ඊබ්‍රාහිම් හෝ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මුහිද්දීන් යාසින් ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට අවශ්‍ය පැහැදිලි බහුතරයක් මෙවර මැතිවරණයෙන් ලබා ගැනීමට සමත් වූයේ නැහැ.

කෙසේවෙතත්, පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩි අසුන් සංඛ්‍යාවක් ලැබීමේ පදනම මත ඊබ්‍රාහිම් අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයට පත් කර තිබෙනවා. ඔහු අද දිනයේ දී රජු ඉදිරියේ දී දිවුරුම් දීමට නියමිතයි.

 

The post අන්වර් ඊබ්රාහිම් මැලේසියාවේ අග්රාමාත්ය ධුරයට appeared first on ITN News.

You may also like

- adaderana.lk

An event of the Supreme Lanka Coalition (Uttara Lanka Sabhagaya) had reportedly been organized to be held today (Nov. 27), at the Hanguranketha Cultural Centre.

- adaderana.lk

The Public Utilities Commission of Sri Lanka (PUCSL) has approved power cuts of two hours and 20 minutes on November 28 and November 29.

- adaderana.lk

A young woman has drowned in the Divul Wewa reservoir at the Hindogama area in Anuradhapura.

- adaderana.lk

The Litro Gas Company says that limited LP gas stocks will be released to the market until next Wednesday (Nov. 30).

- colombotelegraph.com

[…]The post Mahindāgamanaya 3 appeared first on Colombo Telegraph.

- adaderana.lk

The Food Policy Committee that met on November 24 has recommended to reduce the Special Commodity Tax (SCL) rate.

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc