ශ්රී ලංකාවේ දරුවන් ගැන තවත් සංවේදී තොරතුරු වාර්තා කරයි

- lankatruth.com

වේගයෙන් ඉහල යන ආහාර මිල හමුවේ මෙරට දරුවන් කුසගින්නට ගොදුරුවීඹ සහ මන්දපෝෂණයට ගොදුරුවීම මෙන්ම, ඖෂධ හිඟය පිළිබඳවත් BBC සිංහල වෙබ් […]

The post ශ්රී ලංකාවේ දරුවන් ගැන තවත් සංවේදී තොරතුරු වාර්තා කරයි appeared first on Lanka Truth | සිංහල | Latest and Breaking News from Sri Lanka.

You may also like

- adaderana.lk

Efforts to increase tax revenues should be pursued in a growth-friendly manner while protecting the poor and vulnerable people, says Peter Breuer, the IMF Asia Pacific Department s Senior Mission Chief for Sri Lanka.

- colombogazette.com

Sri Lanka is expected to receive the first tranche of funds from the International Monetary Fund (IMF) in 2 days, Peter Breuer, Chief of the Debt Capital Markets Division, Monetary and Capital Market Department at the IMF said. The IMF also said that it will continue to monitor Sri Lanka’s economic policies over the next […]

- adaderana.lk

IMF s Asia Pacific Department s Senior Mission Chief for Sri Lanka, Peter Breuer and Mission Chief for Sri Lanka, Masahiro Nozaki are currently holding a virtual press briefing on the approved Extended Fund Facility (EFF) for the island nation.

- adaderana.lk

President Ranil Wickremesinghe is scheduled to make a special statement to the nation today (21) regarding the IMF Executive Board s approval for Sri Lanka s request for an extended arrangement under the Extended Fund Facility (EFF).

- adaderana.lk

Showers or thundershowers will occur at several places in Sabaragamuwa, Central, Uva, North-Central and North western provinces and in Trincomalee, Vavuniya, Mullaitivu and Mannar districts during the afternoon or night.

- island.lk

The Philadelphia Inquirer reported that the city has agreed to pay a combined $9.25 million to hundreds of people teargassed, struck with rubber bullets, and detained by police during the 2020 racial justice protests after the police murder of George Floyd. In a settlement order signed Monday by U.S. District Magistrate Judge David R. Strawbridge, […]

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc