මෝදි පිළිබඳ බීබීසී වාර්තා වැඩසටහනට ඉන්දීය රජයෙන් විවේචන

- bbc.co.uk

2002 දී ගුජරාටයේ ඇතිවූ මුස්ලිම් විරෝධී කෝලාහලවල දී අගමැති නරේන්ද්ර මෝදිගේ ක්රියාකලාපය මෙම වාර්තා චිත්රපටයෙන් ප්රශ්න කරයි.

You may also like

- adaderana.lk

Sri Lanka Navy seized two large consignments of Kerala cannabis with a wet weight of more than 49kg in separate operations conducted in the seas off Jaffna on Wednesday.

- onlanka.com

A former top FBI official in New York has been arrested over his ties to a Russian oligarch, law enforcement sources told ABC News Monday.The post Former top FBI official arrested while returning from Sri Lanka appeared first on Sri Lanka News - Latest Breaking News in Sri Lanka - ONLANKA News.

- adaderana.lk

A former top FBI official in New York has been arrested over his ties to a Russian oligarch, law enforcement sources told ABC News Monday.

- news.lk

The Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) – 2023 bilateral exercise successfully concluded in Sri Lanka on 26th January 2023. Hosted by the U.S. Pacific Fleet in partnership with the Sri Lanka Navy, CARAT – 2023 Exercise was held in Colombo, Trincomalee and Mullikulam from 19th to 25th January.

- adaderana.lk

The bilateral exercise titled Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) 2023 successfully concluded in Sri Lanka on Thursday (Jan. 26). Hosted by the U.S. Pacific Fleet, in partnership with Sri Lanka Navy, CARAT 2023 was held in Colombo, Trincomalee and Mullikulam from January 19-25.

- adaderana.lk

Sri Lanka Police have arrested 11 suspects in total in connection with the murder of a man in Kopay.

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc