මත්තලට පැමිණි ලොව විශාලතම ගුවන් යානාව

- bbc.co.uk

24 දෙනෙකුගෙන් යුත් කාර්ය මණ්ඩලයකින් සමන්විත මෙම ගුවන් යානාව භාණ්ඩ නොමැතිව ටොන් 640 බරින් යුක්තය.

You may also like

- adaderana.lk

A defiant Vladimir Putin proclaimed Russia s annexation of a swathe of Ukraine in a pomp-filled Kremlin ceremony, promising Moscow would triumph in its Âspecial military operation against Kyiv even as some of his troops faced potential defeat.

- adaderana.lk

Ambassador of the United States to Sri Lanka, Julie Chung says Sri Lanka needs to improve its business environment and investment framework environment in order to tap into foreign direct investment.

- colombogazette.com

MAS Holdings, South Asia’s largest apparel tech manufacturer, unveiled the official cricket jersey to be worn by the Sri Lankan national team at the International Cricket Council (ICC) Men’s T-20 World Cup in Australia this year. The jersey was handed over by the Chairman of MAS Holdings, Mahesh Amalean and the Chief Executive Officer (CEO) […]

- colombogazette.com

The organisers of the “Hellfire” musical show today thanked State Minister Diana Gamaga saying she helped them at a time they had to confront a top official in Colombo. Thorz, the main organiser of the “Hellfire” musical show said that Gamaga assured them she will help take the event to the next level. Speaking to […]

- colombogazette.com

Former President Maithripala Sirisena filed a writ application seeking the intervention of the Court of Appeal to suspend the Easter Sunday attacks case filed against him at the Fort Magistrate’s Court. Sirisena was named as a suspect in the case accusing him of alleged negligence and failure to prevent the terrorist attacks on April 21, […]

- economynext.com

Sri Lanka's delay in coal imports has threatened extended power cuts

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc