හිටපු ඇමරිකානු ජනපති, එච්.ඩබ්ලිව්. බුෂ්ගේ බිරිඳ මිය යයි

- hirunews.lk

හිටපු ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයෙකු වූ එච්.ඩබ්ලිව්. බුෂ්ගේ බිරිඳ, බාබරා බුෂ් අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා. කලක් රෝගාතුරව සිටි ඇය මිය යන විට 92 හැවිරිදි වියේ පසුවුණා. බාබරා බුෂ්, සමාජ සේවිකාවක් ද වන අතර, ඇමරිකාවේ... Read More

You may also like

- colombotelegraph.com

[…]The post Weaponising Of The Law appeared first on Colombo Telegraph.

- island.lk

US sprinter Jim Hines, the first man to run the 100m in under 10 seconds, has died at the age of 76. He broke the record in 1968 when he recorded a hand-timed 9.9 seconds at the US Championships. Hines then broke his own record shortly after while winning gold at the 1968 Olympics, where […]

- island.lk

‘Broadcasting Authority a political mechanism led by Media Secretary’ By Shamindra Ferdinando Top Opposition spokesman Prof. G. L. Peiris yesterday (05) alleged that President Ranil Wickremesinghe intended to silence television and radio stations through the proposed Broadcasting Authority Bill (BAB). The former External Affairs Minister asserted that the BAB was part of a destructive political [&...

- island.lk

TOKYO —The bereaved kin of a Sri Lankan woman who died while detained in a Nagoya immigration facility in 2021 despite her pleas for medical treatment have expressed their dismay over recent news that a female doctor at the Osaka Regional Immigration Services Bureau is suspected of having worked under the influence of alcohol. Speaking […]

- island.lk

The SJB has informed President Ranil Wickrem-esinghe that it can consider his proposal to join the government if a general election is held first. Addressing the media in Colombo, SJB National Organiser Tissa Attanayake said yesterday that the President had asked the SJB to join the government. “We have informed the President of our stance. […]

- island.lk

By A.K.A. Abeynayake The Supreme Court has scheduled the Fundamental Rights petition filed by Pastor Jerome Fernando, seeking an order to prevent his arrest by the Criminal Investigation Department (CID), for support on 28 July. In addition, the Court has granted permission for Ven. Elle Gunawansa Thera and several others to intervene in the petition […]

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc