எகிப்தியர்களுக்கு முன்பே 'மம்மி' செய்த சின்சோர்ரோ மக்கள்

- bbc.co.uk

எகிப்தியர்களின் மம்மிகளை விட மிகவும் பழைமையான மம்மிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. சிலியின் அட்டகாமா பாலைவனத்தில் வாழ்ந்த சின்சோர்ரோ மக்கள் 7,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே முதன்முதலாக இறந்தவர்களின் உடலை மம்மியாக செய்துள்ளனர்.

You may also like

- onlanka.com

The charges applicable on Telecommunication and Pay TV services in Sri Lanka have been revised again effective from today (October 05) with the introduction of the Social Security Contribution Levy (SSCL).The post Pay TV & Telecommunication service charges to be revised tonight (October 05) appeared first on Sri Lanka News - Latest Breaking News in Sri Lanka - ONLANKA News.

- colombotelegraph.com

[…]The post The Government & The Clergy appeared first on Colombo Telegraph.

- adaderana.lk

The Supreme Court today sentenced a tuition class teacher, who pleaded guilty before the court for the charges of contempt of court and defamation against Minister Wijayadasa Rajapakshe, to two-year rigorous imprisonment suspended for five years.

- adaderana.lk

Scientists Carolyn Bertozzi, Morten Meldal and Barry Sharpless won the 2022 Nobel Prize in Chemistry on Wednesday Âfor the development of click chemistry and bioorthogonal chemistryÂ.

- economynext.com

“This is not a fair reflection of the people’s will. This is heavy lobbying. This is geopolitics,” he said.

- adaderana.lk

At least 17 students of a school in the Pelwatte area of Buttala have been admitted to Wellawaya Base Hospital due to suspected food poisoning.

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc