News Search:
- Sirasa - Category : Entertainment - Relavancy : 1.0
- adaderana.lk - Category : Sinhala - Relavancy : 1.0

අද දිනයේ මධ්යම, ඌව, නැගෙනහිර, උතුරු සහ උතුරු මැද පළාත්වල සවස් කාලයේදී හෝ රාත්රී කාලයේදී තැනින් තැන වැසි හෝ ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇතිවන බව කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.<br><br>මේ අතර කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් පවසන්නේ බස්නාහිර සහ සබරගමුව පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්රික්කවලත් වැසි ස්වල්පයක් ඇතිවිය හැකි බවය.

- island.lk - Category : Breaking News - Relavancy : 1.0

Trade, Commerce and Food Security Minister Nalin Fernando has revealed that about 30,000 tonnes of rice, imported to meet the shortfall in the market, have been used as animal feed. The disclosure was made at the inaugural meet of the Food Security Committee, held at the Ministry yesterday (17). Among those present were Secretaries to […]

- island.lk - Category : Breaking News - Relavancy : 1.0

…questions mysterious cancellation of Japanese-funded LRT project By Shamindra Ferdinando Ruling party rebel lawmaker Prof. Charitha Herath says that the cancellation of the Japanese funded USD 1.5 bn light rail transit (LRT) project remains a mystery. The SLPP National List MP told The Island yesterday (17) that his efforts, in his former capacity as Chairman […]

- island.lk - Category : Breaking News - Relavancy : 1.0

Govt. briefs international community ahead of Geneva sessions The government has assured the Colombo-based diplomatic community that the restoration of the provisions in the 19th Amendment, by the enactment of the 21st Amendment, would strengthen parliamentary democracy, enhance oversight of the executive branches of government and ensure independence of key institutions. The government also said ...

- island.lk - Category : Breaking News - Relavancy : 1.0

by Ifham Nizam The Island spoke to Asiff Hussein, Vice-President, Outreach of the Centre for Islamic Studies (CIS) about cultural contribution of Muslims and misconceptions about the Islamic faith. Q: You have lectured extensively on Muslim Cultural Contribution. So, how would you describe such contribution both locally and internationally? A: Islam has throughout history been […]

- island.lk - Category : Breaking News - Relavancy : 1.0

Although the price of eggs in the market goes up daily, the size is getting smaller. Producers are facing many problems in running their poultry farms, and as a result they increase the price. Consumers are helpless in this situation, and have to buy whatever is available – irrespective of the size or the price […]

- island.lk - Category : Breaking News - Relavancy : 1.0

Samagi Jana Balavegaya MP Eran Wickremaratne yesterday (17) said 52 state enterprises had suffered staggering losses, totalling Rs 560 bn, during the period January-April of this year. The accusation was made at a media briefing at the Opposition Leader’s Office, at Sir Marcus Fernando Mawatha. The former UNP State Minister demanded that restructuring of such […]

- island.lk - Category : Breaking News - Relavancy : 1.0

By Hiran H.Senewiratne The entire government/ public sector ran on without accountability to their spending on various development projects, despite having a huge number of government servants, which runs into 1.5 million. That is why the country encounters a huge debt crisis that amounts to US $ 60 billion or Rs 70 trillion, Prof. Lakshman […]

- island.lk - Category : Breaking News - Relavancy : 1.0

Thursday 18th August 2022 Speculation is rife that former President Gotabaya Rajapaksa is planning to return to Sri Lanka. The question, however, is not whether he is coming, but what he is doing overseas. The anti-government protesters who engineered his ouster called upon him to ‘go home’; they did not ask him to flee the […]

- island.lk - Category : Breaking News - Relavancy : 1.0

Coming on almost the eve of India’s 75th independence anniversary celebrations, the election of woman tribal leader Droupadi Murmu to the prestigious position of India’s President underscores afresh the country’s democratic credentials. While the historic Partitioning of India in 1947 drew attention to the endemic and destructive presence of identity politics in the Indian sub-continent, […]

- island.lk - Category : Breaking News - Relavancy : 1.0

By Dr Upul Wijayawardhana Scapegoat, according to the third book of the Torah and of the Old Testament – Leviticus, is the goat that was sent to the wilderness after the Jewish priest had symbolically laid all the sins of the people on it. It looks as if we had done the same to Gota, […]

- NewsFirst - Category : Video - Relavancy : 1.0

Video: News 1st: Breakfast News Sinhala | (18-08-2022) උදෑසන ප්රධාන ප්රවෘත්ති

- island.lk - Category : Breaking News - Relavancy : 1.0

By Hiran H.Senewiratne The CSE turned negative yesterday due to profit- takings but during the last session the market showed some recovery on account of some stability in the macro- economic arena and on the political front in the country, stock market analysts said. Developments in favour of the market were: A UK trade arrangement […]

- island.lk - Category : Breaking News - Relavancy : 1.0

by Sanath Nanayakkare In the past, Inspectors of the Labour Department visiting and checking business establishments was perceived as a ‘raid’, and now it’s time to have a break in this perception and promote mutual understanding between employers and employees over the direction industrial relations should go beyond the existing labour laws, the Labour Department […]

- island.lk - Category : Breaking News - Relavancy : 1.0

Most of us lead very busy lives that often keep us away from home. Regardless, it is important to ensure the safety of your home and loved ones while you are away. A smart system that alerts you of any unexpected guests, intruders wherever you are is ideal. However, finding a security solution that is […]

- island.lk - Category : Breaking News - Relavancy : 1.0

The national Insurer Sri Lanka Insurance enters into a strategic tie up and signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Ceylon Motor Traders Association (CMTA) the representative body of Sri Lanka Automotive industry to provide an exclusive vehicle insurance package for the CMTA members. The MoU exchange took place between the two parties recently […]

- island.lk - Category : Breaking News - Relavancy : 1.0

Ambassador of the Republic of Korea, Santhush Woonjin Jeong said the newly introduced relaxed visa regulations will help to attract more Korean investors to Sri Lanka. Pointing out that Korea was the top most investor, in Sri Lank, in the 1980s, the Ambassador said his country desires to regain that position by increasing investments. He […]

- island.lk - Category : Breaking News - Relavancy : 1.0

Supply of natural gas to power plants By Ifham Nizam The Ceylon Electricity Board (CEB) General Manager has forwarded a draft agreement to the Ministry of Finance recommending that exclusive rights be granted to a Chinese company for supplying natural gas (regasified LNG) to power plants at Kerawalapitiya and Kelanitissa. The CEB invited international bids […]

Similar Stories
- island.lk - Category : Breaking News - Relavancy : 1.0

by Reemus Fernando    Wesley College opening batsman Anuga Pahansara bowed out of the ongoing Under 17 Division I Limited Overs Tournament as the highest scorer when his team were knocked out by St. Peter’s at the pre-quarter-final hurdle on Tuesday. Pahansara had an aggregate of 381 runs in seven matches when his team were […]

- island.lk - Category : Breaking News - Relavancy : 1.0

Seylan Bank, the Bank with a Heart, in partnership with the Ceylon Chamber of Commerce (CCC) Centre for SMEs and CIMA, conducted a workshop in Puttalam for owners of SME businesses from the area. Over the years, Seylan Bank has taken up the role of mentor towards the SME sector in Sri Lanka, with the […]

- island.lk - Category : Breaking News - Relavancy : 1.0

Text and pix by Ravindu Gunatilleke, our Badalkumbura corr. A speeding three wheeler on Monday (15) crashed into a double cab at Handapanagala junction on the Wellawaya-Thanamalwila road. Five persons injured in the accident were admitted to the Moneragala hospital. The driver and a woman were receiving treatment at the intensive care unit of the […]

- island.lk - Category : Breaking News - Relavancy : 1.0

Canada and Sri Lanka, on Monday (15), signed a Memorandum of Understanding (MoU), to implement the WUSC Volunteer Cooperation Programme 2020-2027. The MoU was signed by High Commissioner of Canada to Sri Lanka David McKinnon, and Secretary, Ministry of Finance, Economic Stabilization and National Policies K.M. Mahinda Siriwardana, at the Ministry of Finance, the Canadian […]

- NewsFirst - Category : Video - Relavancy : 1.0
- adaderana.lk - Category : Breaking News - Relavancy : 1.0

Regional Director for Asia-Pacific from the United Nations Development Coordination Office (UNDCO) David McLachlan-Karr has called on Sri Lanka s Minister of Foreign Affairs on Wednesday (Aug 17), UN Resident Coordinator in Sri Lanka, Hanaa Singer says.

- adaderana.lk - Category : Video - Relavancy : 1.0

Video: සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවකට තිබුණු ඉඩකඩ නැතිවෙලා ගියා - හරිනි අමරසූරිය

- adaderana.lk - Category : Video - Relavancy : 1.0

Video: ආර්ථික ප්රශ්නය විසඳගැනීමට පෙර දේශපාලන අස්ථාවරභාවය නිරවුල් කරගන්න තිබුණා - සංජීව එදිරිමාන්න

- adaderana.lk - Category : Video - Relavancy : 1.0

Video: සර්වපාක්ෂික ආණ්ඩුවකට සජබය එකඟද නැද්ද ?

- adaderana.lk - Category : Video - Relavancy : 1.0

Video: විමල්ගේ සභාපතිත්වයෙන් හැදෙන අලුත්ම දේශපාලන සන්ධානය මෙන්න...

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc