ඉල් පුර පසළොස්වක පොහොය අදයි

- itnnews.lk

ඉල් පුර පසළොස්වක පොහොය අදයි. ඒ වෙනුවෙන් දිවයින පුරා සියලු වෙහෙර විහාරස්ථානවල විවිධ ආගමික වැඩසටහන් සංවිධාන කර තිබෙනවා.

මෛත්‍රී බෝසතුන් නියත විවරණ ලැබිමට ප්‍රථම ධර්ම දූතයන් ලෙස රහතන් වහන්සේ හැට නමක් ධර්ම ප්‍රචාරක කටයුතු ඇරඹීම සිදු වූයේ අද වැනි ඉල් පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනකයි. චීවර මාසයේ අවසන් පොහොය වන්නේ ද ඉල් පුර පසළොස්වක පොහොයයි. එමෙන්ම තුන් බෑ ජටිල දමනය, සැරියුත් හිමියන් පිරිනිවන්පෑම යන වැදගත් සිදුවීම්ද ඉල් පුර පොහොය දිනයේදී සිදු වූ බව ශාසන ඉතිහාසයේ සදහන් වනවා.

ඉල් පුර පසළොස්වක පොහොය වෙනුවෙන් දිවයින පුරා වෙහෙර විහාරස්ථානවලදී ආමිස හා ප්‍රතිපත්ති පූජාවන්ට මුල්තැන දෙමින් විවිධ වැඩසටහන් සංවිධානකර තිබෙනවා.

The post ඉල් පුර පසළොස්වක පොහොය අදයි appeared first on ITN News.

You may also like

- adaderana.lk

Minister of Urban Development and Housing, Prasanna Ranatunga has tabled two audit reports in the parliament yesterday (Dec. 03), regarding the alleged fraud and corruption incidents that took place in the Ministry of Housing while Opposition leader Sajith Premadasa served as the Minister of Housing.

- adaderana.lk

Police have arrested 06 individuals, who are suspected to be involved in several crimes committed in the Killinochchi area, during an operation carried out within the area.

- adaderana.lk

Islamic State claimed responsibility for an attack on Pakistan s embassy in the Afghan capital Kabul on Friday, via a statement carried by one of the militant group s affiliated channels on Telegram on Sunday.

- adaderana.lk

The Central Bank of Sri Lanka (CBSL) announces that speculation that expatriate Sri Lankans remittances to Sri Lanka have been taxed and forcibly converted into Sri Lankan rupees is completely unfounded.

- adaderana.lk

Saudi Arabia Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia to Sri Lanka, Khalid Hamoud Nasser Aldasam Alkahtani has stated that the majority of Sri Lankans are among the highest-paid foreign employees in Saudi Arabia.

- onlanka.com

Putting equal onus on rich global north and developing global south, the Paris Club creditor nations are proposing a 10-year moratorium on Sri Lankan debt and another 15 years of debt restructuring as a formula to resolve the current financial crisis in the island nation, the Hindustan Times reported.The post Paris Club proposing a 10-year moratorium on Sri Lanka’s debt – Report appear...

Entertainment:View All

Technology:View All

Local News

Local News

Sri Lanka News

@2022 - All Right Reserved. Designed and Developed by Rev-Creations, Inc